Оперативна програма
ЕТ „Сема Холидейс- Светла Миткова“, ЕИК 040670122 изпълнява проект с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 3 723,64 лв., от които 3 165,09 лв. европейско и 558,55 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%.

Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 21.08.2020 г. до 21.11.2020 г.
Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.